Produkty

Toto mimořádně kvalitní původní autorské dílo představuje syntézu poznatků a zkušeností, které Ing. Andrej Kopčaj CSc. získal jako manažer, pedagog a ředitel poradenské společnosti Silma '90. Autor rozděluje manažery na ty, kteří se snaží získat finanční efekty a ty, kteří se zaměří na zvýšení své...