Ing. Andrej Kopčaj, CSc. je považován za uznávaného odborníka na oblast řízení změn ve firmách a je rovněž autorem řady článků a publikací na toto téma. Narodil se 26. dubna 1943 v Užhorodě jako třetí ze sedmi dětí v rodině řeckokatolického faráře a učitelky. Po opakovaném stěhování rodina zakotvila v Karviné, kde Andrej Kopčaj vychodil gymnázium. Andrej Kopčaj má dceru Andreu, syna Pavla a vnoučata Mikuláše, Barboru a Andreje. V průběhu devadesátých let a první dekády žil a působil v Rychvaldu. Andrej Kopčaj odešel po dlouhém a statečném boji s vážnou nemocí dne 11. prosince 2012.

Po absolvování Hutnické fakulty VŠB v Ostravě (1967) nastoupil do VŽKG a po působení v řadě technických profesí se stal nejprve investičním a následně výrobním ředitelem celého koncernu. Mezitím dokončil postgraduální studium na VUT v Brně, později vědeckou aspiranturu na VŠB v Ostravě na stejné téma - matematické optimalizační metody v řízení. V období let 1989 - 1991 pracoval ve funkci výrobního náměstka ve společnosti VÍTKOVICE. Po návratu z kurzu pořádaném York University v kanadském Torontu (zde získal hlavní cenu nejlepšího absolventa), založil manažerský vzdělávací tým (1991). Následně přešel do soukromé sféry a založil společnost KOPČAJ-SILMA´ 90 zaměřenou na poradenství v oblasti strategického řízení, restrukturalizace firem, strategie rozvoje podnikové kultury, kultivace a řízení lidských zdrojů. Zároveň působil jako vedoucí katedry managementu na ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Své zkušenosti z transformačních procesů přednášel v českých i mezinárodních kurzech a publikoval v odborných časopisech. Využíval při tom bohaté zkušenosti z vlastní manažerské praxe.

Knihy a publikace

09.01.2014 21:58
Toto mimořádně kvalitní původní autorské dílo představuje syntézu poznatků a zkušeností, které Ing. Andrej Kopčaj CSc. získal jako manažer, pedagog a ředitel poradenské společnosti Silma '90. Autor rozděluje manažery na ty, kteří se snaží získat finanční efekty a ty, kteří se zaměří na zvýšení své...