Košatění bohatství: 20% poznatků přinášejících 80% bohatství

09.01.2014 21:58


Toto mimořádně kvalitní původní autorské dílo představuje syntézu poznatků a zkušeností, které Ing. Andrej Kopčaj CSc. získal jako manažer, pedagog a ředitel poradenské společnosti Silma '90. Autor rozděluje manažery na ty, kteří se snaží získat finanční efekty a ty, kteří se zaměří na zvýšení své dokonalosti nutné k získání finančního efektu. 20% těch z druhé skupiny pak získá 80% bohatství, zatímco 80% členů první skupiny obdrží jen 20% bohatství. Člověka je totiž třeba chápat jako zdroj, peníze jako prostředek. V opačném případě bude růst bohatství méně efektivní. Úkolem podnikové kultury a jejích složek podnikové politiky a ideologie je definovat a dohlížet na plnění povinností, podněcovat k uchopení maxima příležitostí a převádět rizika v příležitosti. V jednotlivých kapitolách autor podrobně rozebírá jednotlivé činitele procesu košatění bohatství: cílovost, zdroj, prostředek a prostředí.

Praha: Silma, 1997. 1.vyd. 186 s. Vydání této knihy bylo podpořeno Národním vzdělávacím fondem