Úvodní slovo

Pro úspěch každého lidského společenství jsou klíčoví jednotlivci, kteří mají schopnosti a vůli je posouvat v jejich jednotlivých rozměrech směrem kupředu.

Andreje Kopčaje, o kterém je tato kniha, řada lidí považuje za takového člověka a zároveň za jednu z nejvýraznějších osobností českého a slovenského managementu konce 20. a začátku 21. století. Andrej byl člověkem s mnoha dary, které díky pracovitosti dokázal transformovat do činů, které ve svých důsledcích pozitivně ovlivnily osudy mnoha organizací i jednotlivců.  

Tato kniha má dva cíle. Prvním z nich je přinést pohledy na manažerský přistup, známý jako spirálový management, očima těch, kteří jej zažili na vlastní kůži - ať už jako manažeři či vlastníci podniků nebo jako Andrejovi spolupracovníci, kteří se podíleli na realizaci projektů v rolích konzultantů v rámci členů týmu Silmy 90.

Druhým cílem je zachytit vzpomínky na Andrejovu osobnost v jejich různých rozměrech, tak jak jej poznali a vnímali autoři jednotlivých částí knihy. Andrej byl pro některé z nás vědcem, pro jiné více manažerem, konzultantem, lektorem, kolegou, kamarádem či někým dalším.

Andrejův odchod překvapil a zasáhl mnohé z nás. Zároveň by mohl a měl být okamžikem, kdy na vytvořených základech začne růst a postupně se rozkošatí strom nových myšlenek a na ně navázaných činů. Tento strom může v budoucnu přinést ovoce, které může pomoci udělat svět zase o něco lepší.

Velké poděkování patří autorům jednotlivých příspěvků za jejich vzpomínky, myšlenky a názory.

Jiří Slezák, 3.1.2014